Oromia Law Journal.

Simalee ani firaa.

Walaloo barreessitoonni Neoclassical miira dhunfaa isaanii waaloo isaanii keessatti ibsuu irraa fagaatan, akka warra Romantics. 6K views 2 years ago #Walaloo #Poem.

Koo ta’uu kee na boonsaa.

.

class=" fc-falcon">1. Subscribe. .

.

Olyaa’ullee hora daalchee dhugaa Gad yaa’ullee hora daalchee dhugaa Qaxaamurreen akka weenni mukaa. Namni nama akka ofii. Laali jaalala.

Hundi keenya qabnu; Iddoo biraatt’ hin arginu. Qabee si kunuunseef.

Walaloon Jaalala – Telegram.

.

. Jun 2, 2022.

Namni Hunduu Qixaa Uuman Isaas Tokkoo Unumat Unumaaf Uuma Malee Rakkoo. .

.

Nama ammaa dabalatee. . Walaloo daambali jaalala seena jaalala dhugaa baay'ee bareda ta.

beekanguluma@gmail. . Jaalalli gammachuu qaba. . class=" fc-falcon">1.

Aadaa fi Dhugaa.

. .

.

doc), PDF File (.

Waanan ta'e gaaf tokko.

.

.